Insidan av taket på vinden drabbat av vit och svartmögel.Fukt- och mögelskador på vinden är ett begrepp som många husägare kopplar till dyra saneringsåtgärder och rivning av hela taket. Som tur är behöver en fuktskada inte bli så dramatisk. Om möglet upptäcks i tid kan man ofta åtgärda skadan med hjälp av sanering och avfuktning, vilket är betydligt billigare åtgärder.

Hur vet man att vinden är fuktig?

De flesta fuktskador på vinden uppkommer under vinterhalvåret, därför bör du varje vinter gå upp på vinden och kontrollera hur den ser ut. Känn efter om det luktar unket, dålig lukt är ett starkt tecken på att mögel börjat växa. Lukt från mögel på vinden kan även spridas ner till boendeytan.

Vanligt med vit- och svartmögel på vinden

Kontrollera insidan av taket från takfoten och upp. Var extra noga med att kontrollera vindens nordöstra sida då den ofta är hårt ansatt av väder och regn. Det du letar efter är svarta prickar eller vitt “damm” på insidan av taket, det är så svart- och vitmögel ofta ser ut. Lys gärna på ytorna med en ficklampa. Svartmögel är enkelt att se när man lyser på det i direktljus. Om du lyser längs med väggen i s.k. släpljus blir det enklare att se vitmögel.

Hittat mögel? – läs vidare om åtgärder

Fortfarande osäker? Mät fuktkvoten!

Du kan även mäta fuktkvoten i trämaterialet på vinden för att ta reda på om det finns risk för mikrobiell påväxt. Vid fuktkvot över 17 % kan mögel få fäste. Om fuktkvoten överstiger 24 % finns risk att rötsvampar börjar växa.

Läs mer om att mäta fukt