fukt_pa_vind

Varför blir vinden fuktig?

Vinden utsätts för fukt från flera håll. När vi duschar, lagar mat, andas och lever i våra hus bildas fukt som stiger med luften upp på vinden. Varmluften stiger antingen via vindslucka och trapp eller tränger igenom bjälklaget. När det är blåsigt ute kan fukt vandra in på vinden genom ventilerna. På vintern är det inte ovanligt att takytor som är riktade mot himlen utsätts för nattutstrålning, vilket innebär att de kyls ned mycket under stjärnklara nätter.

Många vindar är dessutom både dåligt isolerade och har bristande ventilation. Dålig isolering leder till extrema temperaturskillnaden mellan vind och planet under, medan den dåliga ventilationen hindrar fukten från att vädras ut. Detta sker främst under vinterhalvåret.

Vanliga anledningar till att vinden blir fuktig är byte av värmekälla från ett förbrännande system till värmepump eller fjärrvärme samt efter tilläggsisolering av vindsbjälklaget. Dessa två insatser i huset görs vanligtvis för att effektivt minska spillvärme och sänka energikostnaderna. Konsekvensen blir dock en kallare vind, eftersom den inte längre får spillvärme och den blir då mer känslig för fuktskador.

Hur vanligt är fukt på vinden?

Fukt på vinden är ett vanligt problem och enligt Boverket har nästan var fjärde småhus i Sverige en fuktskada på vinden som kan påverka inomhusmiljön negativt. I den siffran ingår inte hus med mindre fuktskador på vinden. Endast 3 % av alla fuktskador på vinden beror på läckor i taket. Fuktskador på vinden är så vanligt förekommande att det snarare är frågan om när än om vinden blir för fuktig.

Har jag fukt på vinden?

Det är som sagt vanligt att ha fukt på vinden, och en fuktmätning är en säker metod för att upptäcka problem.

Läs mer om att upptäcka fukt på vinden

Fuktmätning för att få kontroll

Att utföra en fuktmätning är ett utmärkt första steg mot en fuktsäker vind. Genom att utföra en fuktmätning, får du veta om ditt hus ligger i riskzonen eller helt enkelt mår bra.

Läs mer om fuktmätning

Röta på vinden.

Röta på vinden.

Konsekvenser av fukt

En vanlig konsekvens av höga fuktnivåer är mögel och röta. Mögelgifter är förknippat med hälsoproblem, medan röta försvagar huskonstruktionen. Det är ovanligt att mögelgifter letar sig ned i boytan från vinden, men kan ske om tryckförhållandena i huset inte fungerar som de ska, exempelvis till följd av otillräcklig ventilation.

Svårsålt med fuktproblem

Om man har påväxt av mögel och röta på vinden, kan det vara svårt att få sålt huset och man kan tvingas vidta åtgärder, för att bli av med huset överhuvudtaget.

Läs mer om fastighetsaffär

Åtgärder mot fukt

Om man har problem med fukt på sin vind, finns det en rad olika åtgärder man kan vidta. Det vanligaste är att man installerar en avfuktare.

Läs mer om att åtgärda fukt på vinden

Avfukta vinden

Eftersom fuktskador på vinden är så vanliga är det en smart investering att ta kontroll på klimatet på vinden med en avfuktare. Då vinden behöver vara ventilerad blir en sorptionsavfuktare dyr i drift eftersom den typen av avfuktare kräver ett tätt utrymme.

Det bästa alternativet för vinden är ett hygrodynamiskt system som kontrollerar ventilationen och hindrar fukt från att vandra in och som alltid vädrar när det har en uttorkande effekt.

För vindar som behöver ett starkare skydd kan ett hygrodynamiskt system enkelt kompletteras med termisk avfuktning. Termisk avfuktning baseras på en värmekabel som fästs utefter kanterna i vinden. Värmekabeln styrs av en liten dator som kan avgöra när mögel kan växa och tillför värme när luftfuktigheten är för hög. Dessa två avfuktningsmetoder tillsammans skapar en kondenssäker vind i de flesta hus.

Sanera mögel på vinden

Om du redan har konstaterat mögel på vinden, bör du utföra en mögelsanering. Att sanera mögel kan vara mycket farligt, om man inte vet vad man gör. Vi rekommenderar därför att du anlitar en expert.

Läs mer om mögelsanering vind