Att mäta fukt är ett bra sätt att få veta om huset har höga fuktnivåer. För ett otränat öga kan det vara svårt att upptäcka om det föreligger en risk för att få problem med fukt.

Synlig fukt

Synlig fukt i form av kondens.

Fukt syns inte

Man ser inte luftfuktighet eller fuktkvot i material; man ser bara om fuktnivåerna blir så höga att det leder till kondens, missfärgningar eller angrepp av mögel och röta. Ibland luktar det unket eller så känns luften fuktig, men nivåerna kan vara höga, utan att det syns. Ökar fukten ytterligare kan angrepp av mögel och röta snabbt få fäste. En fuktmätning ger dig viktig information, om huruvida husets fuktnivåer befinner sig i riskzonen.

Få koll på läget med fuktmätning

Att mäta fukt, är ett utmärkt sätt att få koll på läget. Du får veta, om ditt hus ligger i riskzonen eller om ditt hus mår bra. Du får veta, om du behöver vidta åtgärder. Genom en fuktmätning, kan du också säkra värdet på huset och göra försäljningen enklare.

Olika sorters fuktmätningar

Läs mer om att mäta fukt

På Polarpumpens fuktsidor hittar du mer information om att mäta fukt.

Till fuktmätning på Polarpumpen

Speciella fuktmätningar

Vissa fuktmätningar innebär lite större utmaningar och är svåra att utföra själv. Vi förklarar varför och hur man går till väga. Det rör sig om fuktmätning i badrum, som ju ibland helt naturligt kan ha mycket hög luftfuktighet, samtidigt som en fuktkvotsmätning kan förstöra tätskikten. Betong är också svårt att mäta i, då man inte kan mäta fuktkvot, som annars är vanligt för material.

Mäta fukt i badrum

Mäta fukt i betong