Marktäckning skyddar krypgrunden

Marken i krypgrunden utsätts normalt för en hög fuktlast. Det beror på att fuktig luft stiger upp genom marken och kondenserar i krypgrunden. Att täta mot marken med ett isolerande material tar som regel bort halva fuktproblemet i krypgrunden. Med mindre fukt i krypgrunden får mögel svårare att få fäste.

En marktäckning bestående av en armerad, värmereflekterande folie i krypgrunden förhindrar fukt från att stiga upp från marken och upp till trossbotten. Marktäckningen minskar risken betydligt när det gäller skador i hela husets grundkonstruktion såsom syll, bärlinor och trossbotten. Foliens värmereflekterande egenskaper bidrar till att göra krypgrunden varmare och sänker naturligt energiförbrukningen i huset.

Hur placeras marktäckningen?

Marktäckningen skall täcka hela grundbotten och gärna en bit upp på grundmuren där den fästs och tätas med ångtät tejp. Det är viktigt att du städar ur krypgrunden på allt skräp och organiskt material innan marken täcks över. Folien är tunn vilket gör den enkel att arbeta med.

Kostnad och livslängd

Att lägga en marktäckning görs med fördel i samband med en installation av en avfuktare. Om du anlitar en installatör kan du använda ROT-avdraget. Du kan även placera marktäckningen själv och då kostar det ungefär 70 kr/m2 inklusive plugg och ångtät tejp. Efter 3 – 8 år har normalt en investering i marktäckningen blivit återbetald genom energibesparingen.