avfukta_krypgrund

Syftet med en krypgrundsavfuktare är att sänka den relativa luftfuktigheten  för att skydda huset mot mögel och röta. Det finns flera sorters avfuktningssystem med olika kapacitet att välja bland. Då systemens energibehov skiljer sig åt är det viktigt att välja rätt typ av avfuktning för huset.

De vanligaste krypgrundsavfuktarna är termisk avfuktning, hygrodynamisk avfuktning, kondensavfuktare/kylavfuktning och sorbtionsavfuktare.

Välj rätt krypgrundsavfuktare

De olika avfuktarna passar olika bra beroende på vilket utrymme de är tänkta att verka i. En avfuktare för fast installation skall helst vara underhållsfri och bör installeras på ett sätt att eventuella driftsavbrott inte kan ställa till några större skador. Du bör även fundera på vilka förhållanden som råder i krypgrunden som skall avfuktas. Krypgrundens storlek, hur fuktig den är och om det finns risk för luktspridning är faktorer att ta hänsyn till.

Termisk avfuktning

Termisk avfuktning med eller utan hygrodynamisk avfuktning passar de flesta krypgrunder. En krypgrund behöver avfuktas eftersom den oftast är kall vilket gör att varm luft som kommer in i krypgrunden under sommarmånaderna kyls ner och kondenserar. Termisk avfuktning fungerar genom att värma luften långsamt, eftersom varm luft kan bära mer fukt än kall luft förs fukten ut från krypgrunden genom ventilerna. En termisk avfuktare värmer endast vid behov vilket gör den extremt energisnål. TrygghetsVakten Krypgrund är en termisk avfuktare.

Sorptionsavfuktare

Om krypgrunden är tät kan en sorptionsavfuktare vara ett alternativ. En sorptionsavfuktare avfuktar effektivt kalla områden, dock kräver systemet mycket energi för att vara effektivt. Den största skillnaden mellan termisk avfuktare och sorptionsavfuktare är att den första transporterar värme och den senare fukt och luft. Det krävs mindre energi att flytta värme än fuktig luft, därför är oftast en termisk avfuktare ett mer energisnålt alternativ.

Trygghetsvakten Krypgrund eller en sorptionsavfuktare?

Hygrodynamisk avfuktning

Hygrodynamisk avfuktning fungerar som ett smart ventilationssystem. Ventilationsystemet startar när det kan verka avfuktande. På så sätt hindrar systemet att fuktig luft kommer in i utrymmet. Hygrodynamisk avfuktning mäter ånghalt över tid och ventilerar därför endast vid behov. Trygghetsvakten Pro-X är både en termisk och hygrodynamisk avfuktare.

Kondensavfuktare/kylavfuktare

En kondensavfuktare/kylavfuktare för luften förbi kylslangar där den kondenserar. Vattnet förs ner i en behållare och avfuktaren för sedan ut den torkade luften i rummet. En kondensavfuktare fungerar bäst vid temperaturer över 16 grader och används med fördel i tvättstuga, poolrum eller andra uppvärmda fuktiga miljöer.