profil-krypgrund

Fukt och mögel i krypgrund är mycket vanligt. Mer än varannan krypgrund får någon gång problem med fuktskador, röta och mögel.

Varför blir krypgrunden fuktig?

Fukt kommer in i krypgrunden från olika håll. Främst rör det sig om fuktig varm luft som ventileras in under sommarhalvåret, kyls ner i den kalla krypgrunden och sedan kondenserar. I många fall kan man se små vattendroppar hänga i tak eller bjälklag. Att varm luft letar sig in förekommer även i viss mån i källare, som också kan vara kallare än utomhus under sommaren, även om källaren inte håller krypgrundens svala temperatur.

I krypgrunden kan fukt också leta sig in genom marken och kondensera på blindbotten. Fukt kan även belasta betongmuren och skada syllen om krypgrunden inte fuktspärrats ordentligt.

Vatten kan även ledas in i krypgrunden som resultat av bristande dagvatten, d.v.s. vatten från stuprör och hängrännor, eller ytvatten som leds in i grunden. Även tät växtlighet och rabatter på utsidan av krypgrunden kan fukta upp grundmuren på insidan.

Vid eldning kan krypgrunden få spillvärme från murstocken, vilket kan hålla nere fuktproblemen, så ett byte av värmekälla kan leda till att förutsättningarna ändras såpass mycket att  fuktproblem uppstår.

Hur vet man att krypgrunden är fuktig?

De flesta fuktskador i krypgrunden uppkommer under sommaren. Därför bör du gå ner i grunden varje sommar och kontrollera hur krypgrunden ser ut.

Lys med ficklampa i hörnen och på väggarna samt upp i blindbotten. Lys både direkt på ytorna och i släpljus för att kunna upptäcka eventuell svart- och vitmögel. Mögel kan vara svårt att se då det ibland är dolt inuti konstruktionen.

Dålig lukt i krypgrunden eller uppe i huset är ofta ett tecken på att krypgrunden är för fuktig. Det kan dock vara svårt att känna någon lukt när krypgrunden är kall. Är du osäker kan du mäta fuktkvoten i grunden. Om fuktkvoten överstiger 17 % kan mögel börja växa och risken för en luktsmitta blir större.

Läs mer om lukt och emissioner

Hur vanligt är fukt i krypgrunden?

Fuktskador i krypgrunden är ett vanligt förekommande problem och enligt Boverket har mer än var fjärde krypgrund i Sverige skador som kan påverka inomhusmiljön negativt.

I statistiken har man inte inkluderat krypgrunder med mindre fuktskador vilket innebär att det troligtvis är ännu vanligare med fuktskador i krypgrunden än så. Eftersom fukt och mögel är vanligt förekommande problem i krypgrunden är det en god idé att avfukta krypgrunden.

Konsekvenser – mögel och röta

Fukt utgör en förutsättning för röta, svamp och mögel. Mögel producerar gifter och dessa kan leta sig upp i boytan och ge hälsobesvär för de inneboende. Röta i sin tur försvagar bärigheten i organiska material och i värsta fall kan huset rasa.

Läs mer om att sanera mögel och röta

Svårsålt hus med fuktdrabbad krypgrund

Att sälja ett hus med fuktproblem kan vara riktigt svårt. Fuktproblemen upptäcks i besiktningen och hela affären kan gå i stöpet, eller så måste man åtgärda fuktproblemen för dyra pengar, innan affären kan gå igenom.

Läs mer om fastighetsaffär och fukt

Fuktmätning för att få koll på läget

Med hjälp av en fuktmätning kan du lätt få veta om din krypgrund befinner sig i riskzonen för fuktskador eller inte.

Läs mer om fuktmätning

Åtgärder mot fukt i krypgrund

Om det visar sig att du har fukt i krypgrunden finns det olika åtgärder, som kan säkerställa att fuktskador inte uppstår, men också åtgärder mot redan konstaterade röt- och mögelangrepp.

Marktäckning

Om du inte redan har det, är marktäckning den självklara första åtgärden i alla krypgrunder.

Läs mer om marktäckning

Avfukta krypgrunden

För avfuktning av krypgrunden finns det främst två metoder som används med goda resultat, sorptionsavfuktning och termisk avfuktning.

Läs mer om avfuktare till krypgrund

Sorptionsavfuktare

Den första metoden är en äldre teknik som bygger på att krypgrunden tätas och en s.k. sorptionsavfuktare torkar luften. Metoden fungerar vid låga temperaturer, dock innebär tätningen av krypgrunden att eventuella driftstopp kan på kort tid öka skaderisken för fukt och mögel dramatiskt.

Termisk avfuktning

Den andra metoden, termisk avfuktning, är en modern teknik som låter en värmekabel långsamt värma luften i krypgrunden. Avfuktaren mäter klimatet och tillför värme för att sänka luftfuktigheten vid behov. Kabeln fästs längs med krypgrundens innerväggar och värmen gör att fukten styrs ut från krypgrunden. Med denna avfuktare ska krypgrunden fortfarande vara ventilerad. Då krypgrunden inte tätas innebär eventuella driftstopp ingen förhöjd risk för mögel och röta.

Fördelar med krypgrund

Konstruktioner med krypgrund får ofta mycket negativa skriverier, i och med risken för fukt. Samtidigt är det viktigt att veta att krypgrunden har många fördelar. Krypgrunden har egentligen bara en nackdel (fukt) och den går att åtgärda, så du kan känna dig nöjd om du har en krypgrund.

  • Enkelt att reparera rör, elinstallationer m.m.
  • Gott skydd mot radon och billigare att åtgärda om man ändå får problem
  • Behagliga golv med mindre ljud och bättre isolering mot marken
  • Sättningsskador kan enkelt justeras
  • Enklare och billigare att åtgärda vattenskador och översvämning.