Ventilation betyder att luft byts ut. Att det är god ventilation i en bostad är viktigt för hälsan för de som bor där. Dålig ventilation gör att partiklar i luften står still och får människor att må dåligt. Många av dagens allergier kan kopplas till dåligt ventilerade hus och bostäder.

I en nybyggd villa skall ventilationen motsvara minst 1/2 luftomsättning varje timma. Äldre hus har som regel mycket lägre luftomsättning, ca 0,2 omsättningar per timmar. Vid byte från ett förbrännande värmesystem till en icke förbrännande värmekälla försämras husets ventilation avsevärt och luften kan till och med bli ohälsosam.