Underdelan av takutsprånget eller takskägget är den del av yttertaket som kallas för takfot. Takfoten är tänkt att skydda husets ytterväggar mot regn och sol men är inte nödvändigtvis viktig för ytterfasadens skick. Via hängrännor leds regnavatten bort från fasaden även om huset saknar takfot. Vissa menar att takfoten snarare är en estetisk fråga än en praktisk. Det är inte ovanligt att funkishus byggs utan takfot.