Besiktning med hjälp av syn och lukt kallas för okulärbesiktning. Som köpare av ett hus ansvarar man själv för att undersöka husets skick. Man kan beställa en proffessionell okulärbesiktning. En sådan besiktning skall upptäcka om det finns någon synlig mögelpåväxt i huset.