Luften innehåller alltid en viss mängd fukt. En luftavfuktare avser ett system som kan torka luft. Beroende på var luften skall torkas passar olika metoder olika bra.

I uteluftsventilerade områden som krypgrund och vind är en termisk avfuktare ett lämpligt system. Tekniken bygger på att varm luft bär mer fukt än kall. Genom att värma luften så att den bär mer fukt ventileras fukten ut och bort från utrymmet man vill hålla torrt. Det är ett långsamt sätt att torka luft och rätt styrt är det extremt energisnålt.

Hygrodynamisk avfuktning gör sig också bra i uteluftsventilerade utrymmen som kallvind, krypgrund eller kallställda byggnader. Tanken är att ett befintligt klimat används för att torka ett annat. Genom att tillföra befintlig torr luft till ett utrymme avfuktas luften. Hygrodynamisk avfukting är det i särklass mest energieffektiva sättet att avfukta luft.

I täta utrymmen kan man använda sig av en sorptionsavfuktare. Den separerar ångan från luften och för bort vattnet. Det är ett system som klarar stora mängder fukt på kort tid.

I varmare utrymmen som tvättstuga eller poolrum där det bildas mycket fukt kan en kondensavfuktare vara att föredra. I systemet bildas kondens som samlas upp av avfuktaren. Avfuktaren värmer upp luften med hjälp av en fläkt och när luften kommer ut ur systemet har den torkat. Systemet tappar dock mycket av sin avfuktande förmåga när temperaturen går under 16°C och passar därför inte på kallvind eller i krypgrund.