En kylavfuktare är ett annat namn för kondensavfuktare. Genom att använda kyla kondenserar avfuktaren luften och förser utrymmet som skall avfuktas med torr luft. Fukten som kondenserar samlas upp i en behållare. En kompressor ser till att kylslingorna i avfuktaren håller sig tillräckligt kalla för att fukten skall kondensera. Kylavfuktaren fungerar bäst i uppvärmda utrymmen och bör ej användas i exempelvis krypgrunden. Redan vid 16°C tappar kylavfuktaren upp emot 80 % av sin kapacitet.