Hygrodynamisk avfuktning betyder att ett utrymme ventileras med uteluft när ventilationen har en uttorkande effekt. Det vill säga när ånghalten/ångtrycket är högre inomhus än utomhus. Exempel på hygrodynamiska system som är framtagna för att ventilera när det är gynnsamt för utrymmet är TrygghetsVakten Vind, och TrygghetsVakten Krypgrund Pro-X och Pro-S.