Hanbjälken är den nedersta vågrätta delen av takstolen. Hanbjälken bildar ofta bjälklaget på vinden. DVS golvet på vinden.