En fuktkvotsindikator är ett instrument som mäter hur mycket vatten (fuktkvot) som finns inuti ett material.

Läs mer under fuktkvotsmätare