Fotokatalytisk sanering är en metod för att rena inomhusluften från bakterier och mögelsporer. Metoden används framförallt för att sanera luktsmitta i boytan.

Vid en fotokatalytisk sanering använder man sig av en luftrenare. I luftrenaren utsätts luften för ozon (även kallat aktivt syre) som dödar de småpartiklar och mikroorganismer som finns i luften. Ozon är slagkraftigt mot mögelsporer och andra giftiga organismer som finns koncentrerade i inomhusluften i våra bostäder. Vid en sanering bör man ha i åtanke att ozon i större mängder är toxiskt mot människor och bör hållas nere på rimliga nivåer. Vid starkare saneringar med ozon bör man hänga undan sina oljemålningar då dessa löses upp av ämnet.