Avfuktning är det mest pålitliga skyddet mot höga fuktnivåer i utrymmen såsom vind och krypgrund. Vill du hjälp med en energisnål och effektiv avfuktare – vänd dig till Polarpumpen!

Olika avfuktare

Det finns flera olika sorters avfuktare. Avfuktarna har olika kapacitet att avfukta, men det är också stora skillnader i hur mycket energi de kräver.

Termisk avfuktare

Den termiska avfuktaren arbetar med principen att varm luft kan innehålla mer fukt än kall luft. Den termiska avfuktaren höjer temperaturen, så luften kan ta upp mer fukt. Den varma fuktiga luften ventileras ut och fuktnivåerna hålls nere.

Sorptionsavfuktare

En sorptionsavfuktare suger in fuktig luft i en rotor. Där fångas fukten upp i luftkanaler med fuktupptagande medel. När rotorn är full med fukt, torkas den ur med värme. Sorptionsavfuktare var tidigare mycket populära och är mycket effektiva. Den stora nackdelen är att de kräver mycket energi och därför är dyra i drift. En ytterligare nackdel är att sorptionsavfuktaren kräver att utrymmet täpps till helt, vilket innebär mycket stora risker för snabb mögelpåväxt, om avfuktaren går sönder.

Hygrodynamisk avfuktare

En hygrodynamisk avfuktare tillför torr luft med hjälp av fläktar. Den utnyttjar torra perioder i klimatet utanför, för att föra in torrare luft i utrymmet. Detta är en mycket energieffektiv lösning.

Kylavfuktare/kondensavfuktare

Kylavfuktaren eller kondensavfuktare används främst i miljöer där temperaturen ligger på över 20°C. Den suger in fuktig luft, som förs förbi en förångare eller kylbatteri. Där kondenserar vattenångan i luften, och blir till vatten, som samlas upp i en behållare.

TrygghetsVaktens avfuktare.

TrygghetsVaktens avfuktare.

TrygghetsVaktens avfuktare

De avfuktare som Fuktkollen kan erbjuda är TrygghetsVaktens avfuktare.

Avfuktaren för vind utnyttjar fördelarna med både både den termiska och den hygrodynamiska avfuktaren. Den ventilerar när klimatet är gynnsamt och ger värme vid behov, för att säkerställa att det alltid finns ett fullgott skydd mot fukt.

TrygghetsVakten Krypgrund

Avfuktaren för krypgrund är en intelligent termisk avfuktare, som mäter både temperatur, luftfuktighet och tid. Insatserna anpassas efter förhållandet mellan de olika parametrarna, vilket håller nere energiförbrukningen. Man slipper riskerna med att täppa till krypgrunden helt, samtidigt som TrygghetsVakten Krypgrund har en livslängd 50 år.

TrygghetsVakten Krypgrund

TrygghetsVakten Vind

Avfuktaren för vinden är en hygrodynamisk avfuktare, som mäter både temperatur, luftfuktighet och tid. Värdena ligger till grund för avfuktarens ingrepp. Den går att uppgradera med termisk avfuktningsteknik, om det är allvarliga problem på vinden.

TrygghetsVakten Vind