Fukt är svenska husägares vanligaste problem. En tredjedel av alla villor i Sverige har problem med fukt, mögel eller röta. Vi lever i ett fuktigt klimat, med stora variationer i både temperatur och luftfuktighet. Att hålla fuktnivåerna på en acceptabel nivå i ett hem, är därför en stor utmaning.

Fuktproblem leder till allvarliga konsekvenser

Samtidigt som det är vanligt med fukt i hus, är konsekvenserna av fukt i huset ofta allvarliga. Fukt är en förutsättning för mögel och röta. Tillsammans skapar de ett inomhusklimat som kan leda till problem med hälsan för de inneboende och en försvagad huskonstruktion. Att åtgärda problem med fukt, kan vara dyrt och hus tappar ofta mycket i värde om fuktproblem dyker upp på besiktningen.

Fuktmätning ger information

Med hjälp utav fuktmätning kan man få koll på läget. Fuktmätningen ger information om hur fuktnivåerna i huset ser ut och om det finns risk för mikrobiell påväxt.

Du beställer enkelt en fuktmätare, som du själv placerar ut för mätning. När mätperioden är slut skickar du tillbaka den och datan analyseras av ett certifierat laboratorium. Du får sedan en fuktanalys hem i brevlådan, som ger en god översikt om huruvida du riskerar att få fuktproblem.

Åtgärder mot fukt

Både om man riskerar att få problem med fukt eller redan har konstaterade fuktproblem, kan man vidta olika åtgärder mot fukt. På så vis kan man komma till bukt med ett angrepp eller förhindra att fuktskador uppstår.

Med hjälp av en smart avfuktare, kan du med en låg energiförbrukning hålla fuktnivåerna nere, så mögel och röta inte kan få fäste i ditt hus. Marktäckning skyddar din krypgrund från att fukt tar sig in via marken.

Fuktkollens produkter och tjänster

Fuktkollen är namnet på Polarpumpens produkter och tjänster inom fukt. Här hittar du det du behöver för att få koll på, motverka eller stoppa fuktproblem.