En dyr sanering är påbörjad i Åsundahallen Rimforsta efter att mögel har påträffats som under en längre tid har skadat anläggningen. Detta rapporterar Corren.se den 6 juni. Saneringen är nu i full gång och idrottshallen kommer vara stängd till slutet av året. Förutom själva skolan påverkas även många föreningar som nu inte kan vistas i lokalerna under saneringstiden.

Äldre byggteknik orsakar mögel

En byggteknik för offentliga lokaler och villor från 1980-talet var här boven i dramat då den skapa det perfekta varm och fuktiga klimatet för mögelangreppet. Detta säger Staffan Andersson, teknisk chef i Kinda kommun.

Dyr sanering

I slutet av maj upptäckte personalen att idrottshallen var angripen av mögel men då var fuktskadan redan lång gången. Det även fanns spår i det närliggande fritidshemmet Regnbågen och i ett omklädningsrum närmare skolan. Saneringen av alla tre utrymmen kommer kosta Kinda kommun 2 miljoner kronor. Men i en positiv ton tror kommunen att fritidshemmet Regnbågen kan vara öppen igen till hösten.

Förutom saneringskostnaden har Kinda kommun också planer på att köpa in en avfuktare till lokalen som en framtida åtgärd så att möglet inte återkommer.